ŞEHİR TİYATROSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2023 YILI GELİR TARİFESİ

(Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin

14.04.2023 tarih ve 352 numaralı Meclis Kararı gereğince)

 

Tiyatro Oyunları Bilet Uygulaması ve Ücretleri

2023 Yılı

Yetişkin Oyun Bileti

30,00 TL

Müzikal Oyun Bileti

50,00 TL

Kukla Tiyatrosu Yetişkin Oyun Bileti

30,00 TL

Kukla Tiyatrosu Çocuk Oyun Bileti

20,00 TL

Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Oyun Bileti

20,00 TL

İndirimli Bilet (Yetişkin Oyun – Kukla Tiyatrosu Yetişkin Oyun)

25,00 TL

İndirimli Bilet (Müzikal Oyun)

45,00 TL

Grup İndirimli Bilet (Yetişkin Oyun – Kukla Tiyatrosu Yetişkin Oyun)

25,00 TL

Grup İndirimli Bilet (Müzikal Oyun)

40,00 TL

NOT:

-   İndirim Uygulanacak Seyirci

   *  Öğrenci- Öğretmen – Emekli – Basın Mensubu – Kurum Mensubu

-  İndirimli bilet alımlarında seyirci gişe personeline, temsil girişinde ise bilet kontrol görevlisine kimlik ibraz etmelidir.

- Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu oyunlarında ve Kukla Çocuk Tiyatrosu oyunlarında indirim uygulanmaz.

-   Ücret Alınmayacak Seyirciler

  • 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında kişiler

  • Engelliler

  • Gaziler, Şehit ve Gazi Dul ve Yetimleri

  • Antalya Şehir Tiyatroları çalışanlarının her ay için ücretsiz dört bilet hakkı bulunmaktadır.

(Ancak Şehir Tiyatrosu Yönetimi bu hakkı saklı tutar; kısıtlayabilir veya uygulamayabilir.)

-  Ücret alınmayacak seyirci bilet alımlarında gişe personeline, temsil girişinde ise bilet kontrol görevlisine kimlik ibraz etmelidir.

-   Grup İndirimi Uygulanacak Seyirciler

  • En az 25 kişi ve üzeri tek seferde toplu bilet alımlarında grup indirimi uygulaması yapılır.

  • Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu ve Kukla Tiyatrosu oyunlarında grup indirimi uygulanmaz.

 

Kültür / Tiyatro Salonu Tahsisi ve Ücretleri

2023

Profesyonel tiyatrolara ait yetişkin oyun temsillerinin her oyun için salon tahsisi

(Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi / Büyük Sahne-633 Kişi)

29.250,00 TL

Şahıs, Vakıf, Dernek, Kulüp, Acente vb. eli, iş birliği veya aracılığı ile yabancılar tarafından gerçekleştirilecek olan gösterilere yönelik salon tahsisi

(Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi / Büyük Sahne-633 Kişi)

120.000,00 TL

Profesyonel tiyatrolara ait yetişkin oyun temsillerinin her oyun için salon tahsisi

(Yıldız Kenter Sahnesi-276 Kişi)

12.000,00 TL

Profesyonel tiyatrolara ait çocuk ve gençlik tiyatrosu, kukla tiyatrosu çocuk oyunu temsillerinin her oyun için salon tahsisi (Yıldız Kenter Sahnesi-276 Kişi-Temsil edilecek oyun için Şehir Tiyatroları Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile salon tahsisi yapılır. )

5.000,00 TL

Antalya il dışında faaliyet gösteren amatör ve profesyonel tiyatroların her oyun için salon tahsisi (Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi / Performans Sahne – 182 Kişi)

5.000,00 TL

Antalya ilinde faaliyet gösteren özel tiyatroların oyun temsilleri için oyun temsilleri için salon tahsisi (Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi / Performans Sahne – 182 Kişi)

(Ücretsiz tahsise yönelik Başkanlık Makamı Olur’ u alınması kaydıyla)

Ücretsiz

Fuaye alanlarının sergi amaçlı günlük tahsisi

(Yıldız Kenter Sahnesi, Büyük Sahne, Performans Sahne)

5.000,00 TL

 

NOT:- Şehir Tiyatrolarımızda tiyatro oyun bilet ücretlerini, salon tahsis ücretlerini içeren ve gelir tarifemizde yer alan tüm ücretler 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında vergiden istisnadır.

-   633 koltuk kapasiteli Büyük Sahne; Yetişkin Oyunlarının haricinde Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu, Kukla Tiyatrosu Oyunları için ücretli veya ücretsiz tahsis edilmez.

-   Yıldız Kenter Sahnesi; Yetişkin Oyunları, Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Oyunları, Kukla Tiyatrosu Oyunları ve vb. temsiller için amatör tiyatrolara tahsisi yapılmaz.

- Yıldız Kenter Sahnesinde profesyonel tiyatrolara ait Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu ve Kukla Tiyatrosu Çocuk Oyunları için salon tahsisleri, ilgili oyunun içerik anlamında uygunluğuna yönelik Şehir Tiyatroları Yönetim Kurulunda görüşülmesi, incelenmesi ve kabul edilmesi ile gerçekleşebilir.

-  Gelir tarifesinde yer alan salon tahsisleri için Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğü yetkilendirilmiş sayılır. Tahsise yönelik Şehir Tiyatrolarınca tanzim edilen “Ücretli Salon Tahsisi Sözleşmesi “veya “Ücretsiz Salon Tahsisi Sözleşmesi “karşılıklı olarak imza altına alınır.