Takıntılar
Kunduracı Doktor
Tebeşir Ağacı
Zümrüdü Anka
Balon Ağacı
Huysuz
Elbise Var İnsan Yok İnsan Var Elbise Yok
Sır
Geç Kalanlar
Tarla Kuşuydu Juliet
Tiyatronağme