İstanbul Efendisi
Takıntılar
Kunduracı Doktor
Zümrüdü Anka
Balon Ağacı
Huysuz
Elbise Var İnsan Yok İnsan Var Elbise Yok
Sır
Geç Kalanlar
Tarla Kuşuydu Juliet
Tiyatronağme
Kül Kedisi
Okyanusta Bir Su Damlası Gibi
Tiyatro Makinesi